Fordeling og avregning gir full oversikt over energiforbruk


Basert på innsamlede avlesninger fra alle boligens installerte målere, produserer vi et fordelingsregnskap som gjøres tilgjengelig i form av et avregningsvedlegg. Vedlegget kan lastes ned via Techem Beboerportal. Portalen har også en arkiv funksjon for alle aktuelle og historiske avregninger. 

Techem håndterer alle relaterte henvendelser fra styrer eller øvrige beboere via vår kundeserviceavdeling:

Telefon: 22021459 eller e-post - kundeservice(at)techem.no 

Med Techem garanteres dere en presis, oversiktlig og detaljert fordeling av boligens energikostnader.