Vi gjør boligadministrasjon enklere!

Techem – Din partner innen individuell måling og administrasjon av energikostnader

Techem tilbyr et komplett tjenesteprodukt som omfatter systeminstallasjon, måling av vann- og varmeforbruk, måleravlesning og avregning av energikostnader.

Vi har siden 1952 levert totalløsninger for individuell måling, fjernavlesning og avregning av energiforbruk til oppvarming av varmtvann i bygg som deler fyringskilde. I tillegg til profesjonell håndtering av systeminstallasjoner og leveranse av egenproduserte målere godkjent etter europeiske MID standarder tilbyr vi online løsninger. Portalløsningene gir oversikt over alle avleste målerverdier, forbrukshistorikk, og tilgang til aktuelle og historiske avregninger. 

Vi leverer fremtidssikrede løsninger, profesjonell kundeservice og support. Techem systemer er optimaliserte for å forsikre kostnadseffektiv installasjon og forvaltning uavhengig av hvilken tjenesteløsning som leveres kunden. Vi er fleksible og tilpasser tilbudet etter deres behov og ønsker.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon