Marienlyst Park boligsameie

Marienlyst Park har siden 2012 hatt Techem som leverandør av individuell måling og varmestyring. Siden oppstarten har styret og Techem bygget opp et tett samarbeid. Samarbeidet har utviklet seg over tid fra forenklede målersystemer til installasjon av nye trådløse systemer og smarte løsninger for temperaturstyring. 

Å ha leverandører som kjenner oss er verdifullt, sier styreleder Gunn-Helen Øye 

Økt kontroll på forbruk

Marienlyst Park er et boligsameie som består av 254 leiligheter. Bygget sto ferdig i 2003 med et etablert system for måling av vann- og energiforbruk (fjernvarme). Det ble raskt klart at systemet ikke fungerte. En del av målerne registrerte ikke forbruk hvilket skapte mye manuelt arbeid for både styret og beboere. Mangel på oversikt førte til at forbruket ble estimert etter kvadratmeter, dermed ble beboere fakturert etter antatt forbruk og ikke etter faktisk forbruk. Samarbeidet med målerleverandøren var heller ikke optimalt, generelt dårlig oppfølging resulterte i at samarbeidet ble avsluttet. Dermed sto styret i en posisjon hvor de måtte finne en ny leverandør. Etter søk på Google sto valget mellom ett par selskaper: 

Vi valgte Techem etter første møte fordi de var tillitsvekkende, sympatiske og vi følte oss sett. Vi skjønte at det de kunne tilby kunne fungere, og det viste seg å være riktig, sier Øye.

Individuell måling avdekket store besparelser

I 2012 utførte Techem et målerbytte i Marienlyst Park. Etter at det ble installert individuell måling på tidligere umålte fellesarealer er det påvist en kostnadsreduksjon på 33%. Dette er både et resultat av økt kontroll på byggets totale energiforbruk og en økt bevisstgjøring blant beboere. 

En rådgiver og samarbeidspartner siden 2012

Styret forteller hvordan Techem har utmerket seg ved tett oppfølging og løpende rådgivning. Dette inkluderer også rask responstid og ansatte som har levert utover det som forventes av standard kundeservice. Techems rådgivere har høy kompetanse innen rørteknikk, byggautomasjon og elektronikk, dette har kommet Marienlyst Park til gode: 

De ansatte er gode ambassadører for selskapet, videre har Techem alltid tatt ansvar, dette har vært særlig avgjørende i tilfeller hvor det har vært utfordringer, tilfører Øye. 

Veletablerte rutiner for avregning og fordeling av kostnader

Techem har lang erfaring innen energiadministrasjon og veletablerte rutiner med lokale forretningsførere, noe Marienlyst Park også har merket seg, kommunikasjonen er seamless som det heter på godt engelsk, sier styremedlem Tore Brevik.