Vannmålere

Med et bredt og velutviklet produktregister, kan vi tilby vannmålere til enhver leilighet og installasjon. Alle Techems målere leveres med integrert radiomodul for trådløs fjernavlesning, og er godkjent i henhold til europeisk kvalitetsstandard. 

Vann er kostbart; og derfor er bevisstgjøring i forhold til individuelt forbruk viktig. Innføring av individuell måling vil gi den enkelte beboer et forhold til sammenhengen mellom forbruk og kostnad. Nøyaktig registrering og avregning av forbruk gir anledning til å spare. Individuell måling kan generere besparelser på opptil 30 % av det totale vannforbruket.  

Ønsker du mer informasjon om kjøp av vannmålere kan du kontakte vår salgsavdeling her.