Hva menes med stråling fra trådløs teknologi?

Techems vann- og energimålere leveres med en integrert radiosender som sender forbruksverdier. Disse sendes via radiobølger fra måleren til en sentralt plassert dataoppsamlingsboks (TSS), deretter sendes forbruksverdiene videre til en sikker server. Det er disse radiobølgene som regnes som stråling.

Trygghet i etablert regelverk

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er det ledende nasjonale myndighets- og kompetanseorganet innen stråling. DSA forholder seg til grenseverdier for eksponering satt av ICNIRPen samarbeidspartner av Verdens helseorganisasjon (WHO). I grenseverdiene er det innebygget en sikkerhetsmargin på 50 gangeren. Det betyr at selv om du eksponeres for stråling på nivå med grenseverdiene, vil det fortsatt være 50 ganger under det strålingsnivået som er dokumentert som mulig helsefarlig. Eksponeringen fra Techems radiosendere ligger langt under grenseverdiene. Du kan derfor være trygg på at trådløs fjernavlesning ikke er helseskadelig.