Fordeler ved trådløs fjernavlesning 

Lett montering - målerne monteres uten behov for kabling. 

Presis og effektiv avlesning - ved hjelp av fjernavleste målere er det ikke nødvendig å gå inn i den enkelte bolig for avlesning.

Krever ikke ekstra arbeid for styret/beboere - alle forbruksdata registreres via fjernavlesning og avlesningsperioden er lik for alle.

Fornøyde beboere - Trådløse fjernavlesningsmålere er brukervennlige, samtidig som de leverer en nøyaktig oversikt over hver beboers individuelle vann- og energiforbruk. 

Ingen problemer -Techems koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, Techem er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som avlesning- og avregningstjenester.