Techem er ledende innen trådløs fjernavlesning

Techem har utviklet sitt eget system for avlesning av målerverdier, Techem Smart System (TSS). Systemet er trådløst og leser av målere automatisk, dermed trenger man ikke lenger å lese av målere manuelt. Trådløs fjernavlesning forenkler også administrasjonen av avlesningen da man ikke behøver tilgang til hver enkelt leilighet ved avlesning.