Techem er ledende innen trådløs fjernavlesning

Trådløs fjernavlesning forenkler prosesser relatert til avregning og fordeling av vann- og energiforbruk. Målerene fjernavleses ved hjelp av en integrert radiosender som enten sender lagrede forbrukstall til en mobil avlesningsenhet, eller til en stasjonær radioinnsamler. Via trådløs fjernavlesning kan avlesningen effektiviseres da vi ikke trenger tilgang til hver enkelt leilighet. Techem bruker primært to avlesningsmetoder, disse kalles henholdsvis Techem Smart System (TSS) og Walk-by.