Techem Beboerportal

Individuell tilgang for hver enkelt beboer

Techem tilbyr en spesialtilpasset portal til alle beboere.

Hvis du ønsker en demonstrasjon av beboerportalens funksjoner kan du klikke deg inn på vår DEMO.

Beboerportalen gir følgende fordeler:

  • Din avregning lastes raskt og enkelt opp i beboerportalen (forutsatt at det er Techem som leverer avregningstjenesten). Du vil også ha tilgang til tidligere avregninger.
  • Forbruksoversikt - Beboerportalen viser ditt totalforbruk og gir deg mulighet til å sammenligne ditt individuelle forbruk med eiendommens gjennomsnittsforbruk.
  • Insentiv til forbruksendring - Via beboerportalen kan du lære mer om ditt eget forbruksmønster og dermed også gjøre endringer som vil spare både penger og miljø.

Ved å kontakte Techem kan dere som beboere/styret få videre informasjon.