Techem Portalen

Effektiv administrasjon for styret og forretningsfører

Ved hjelp av Techem Portalen sikres dere en effektiv administrasjon av målerdata (avlesningsverdier) og enklere distribusjon av avregningsvedlegg. Portalen gir følgende fordeler:

  • Målerdata (avlesningsverdier) og avregninger samles på en oversiktlig plattform.
  • Via Techem Portalen kan dere gi øvrige beboere tilgang til beboerportalen.
  • Alle avregningsvedlegg er tilgjengelige og kan oversendes til hver enkelte beboer.  

Techem portalen åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

Se videre informasjon i brukermanualen.