FHKV Data III

FHKV Data III er en varmemåler som registrerer det nøyaktige forbruket per radiator. Alle radiatormålere utstyres med trådløs fjernavlesning, det vil dermed ikke være nødvendig å få tilgang til den enkelt bolig ved avlesning. Ved hjelp av trådløs overføring av målerverdier vil dere som styre/beboer/forvalter spares for manuelt arbeid i forbindelse med avlesning.  

Optimal temperaturregulering, mer komfort 

FHKV Data III tar høyde for både radiator- og romtemperatur ved bruk av 2-føler-prinsippet. Slik oppnås en optimal måling av varmeforbruket til den enkelte varmekilde. Dvs. at det kun er det reelle forbruket som registreres. Solinnfall, peiser o.l. vil derfor ikke ha innvirkning på tellerstanden.

Tellerstanden på skjæringsdatoen lagres automatisk, slik at avlesningsperioden er lik for alle beboerne. På displayet kan den aktuelle tellerstanden avleses, dvs. det akkumulerte forbruket siden sist skjæringsdato, samt forbruket fra siste regnskapsperiode.