Fjernavleste radiatormålere 

FHKV Radio 4 

FHKV Radio 4 registrerer det nøyaktige varmeforbruket per radiator, måleravlesning gjøres via trådløs fjernavlesning. FHKV Radio 4 er en oppdatert utgave av FHKV Data III (se tidligere modeller).

Ved hjelp av trådløs overføring av målerverdier vil dere som styre/beboer/forvalter spares for manuelt arbeid i forbindelse med avlesning.  

Optimal temperaturregulering, mer komfort 

FHKV Radio 4 tar høyde for både radiator- og romtemperatur ved bruk av 2-føler-prinsippet. Slik oppnås en optimal måling av varmeforbruket til den enkelte varmekilde. Dvs. at det kun er det reelle forbruket som registreres. Solinnfall, peiser o.l. vil derfor ikke ha innvirkning på tellerstanden. Tellerstanden på skjæringsdatoen lagres automatisk, slik at avlesningsperioden er lik for alle beboerne. På displayet kan den aktuelle tellerstanden avleses, dvs. det akkumulerte forbruket siden sist skjæringsdato, samt forbruket fra siste regnskapsperiode.

Videre fordeler:

  • FHKV Radio 4 utstyres med programvare beskyttelse, dvs. varslingsfunksjoner ved eventuell demontering eller annen manipulasjon.
  • Trådløs fjernavlesning gir sikker dataoverførsel, det tilrettelegger også for benyttelse av Techem portalløsninger hvor det gis oversikt over energiforbruk, helt ned på romnivå.
  • FHKV Radio 4 er en elektronisk måler og har dermed egen strømforsyning, dette betyr at den ikke er avhengig av strømnettet, hvilket gir høy driftsikkerhet. Strømforsyningen er innebygget ved hjelp av et 3-volt lithiumbatteri.