Techem Produkter

Techem leverer egenproduserte målere utviklet i henhold til europeisk kvalitetsstandard (MID). Ved hjelp av egenproduksjon kan vi garantere produkter og tjenester med høy driftsikkerhet. 

Innovativ produktutvikling

Techem er ledende på det internasjonale markedet innen produkter og systemer for trådløs fjernavlesning. Denne posisjonen kan vi takke vår innovative produktutvikling for, de jobber kontinuerlig med utvikling av nye løsninger som kan gjøre din hverdag enklere. Trådløs fjernavlesning innebærer at målerne leveres med en integrert radiomodul som automatisk sender målerverdier til en sikret server. Trådløs fjernavlesning sikrer en enkel håndtering av måleravlesning, avregning og fakturering. Målerverdiene registreres systematisk, dermed fjernes behovet for tidkrevende manuell avlesning.

Fleksible målere og systemer via Open Metering System (OMS)

OMS er en europeisk kommunikasjonsstandard for trådløs fjernavlesning med åpen protokoll. Dette sikrer fleksibilitet ved valg av tjenesteleverandør for avlesning og avregning av individuell målere. Dermed låses ikke du som kunde til en leverandør, og kan velge den løsningen som er mest optimal for deres praktiske forutsetninger. Alle Techems målere leveres med OMS. Du kan lese mer om OMS her.

Techem tilbyr nå en digital produktkatalog

Produktkatalogen er et oppslagsverk tilpasset både desktop og mobil, og gir en enkel oversikt over målere og tilbehør som Techem kan levere. 

Her kan du se nærmere på vår digitale produktkatalog

Kontakt oss gjerne for videre veiledning.