Fleksible og sikrede tjenesteløsninger via Open Metering System (OMS)

Ved installasjon av individuelle målere legges grunnlaget for en korrekt og ikke minst rettferdig fordeling av energiforbruket i bygget. Hvis alle målerne er utstyrt med OMS står du som kunde fritt til å velge hvilken tjenesteleverandør du vil samarbeide med. Dette betyr også at Techem kan levere tjenesten på målere fra andre produsenter, dermed er man ikke låst til målerprodusenten og kan velge den tjenesteløsningen som er mest optimal. 

Åpne avlesningssystemer sikret ved bruk av krypteringsnøkler

Techem OMS-målere har individuelle krypteringsnøkler for hver enkelt måler. Dette gjør at målerdataene sikres mot manipulering eller sabotasje. I tilfeller hvor andre leverandører skal utføre tjenesten på Techem målerne sendes disse krypteringsnøklene etter anmodning fra kunden.