Techem er din garanti for en rettferdig fordeling av eiendommens vannforbruk.

Vannregnskapet sikrer en riktig fordeling av forbruket. Det tilgodekommer både miljøet og leietaker/beboer. Administrasjonen av vannforbruket vil også som følge bli forenklet med færre spørsmål til forbruket.