Med oss sparer du energi

Vi leverer nøyaktige og rettferdige avregninger basert på hver beboers individuelle vann- og energiforbruk. Techem ivaretar alle henvendelser fra beboere gjennom kundeservice, tlf.: 22 02 14 59/ e-post: kundeservice(at)techem.no