Fordelingsregnskaper

Techem produserer et fordelingsregnskap som gir en komplett oversikt over forbruk og kostnad i deres bolig


Techems effektive og profesjonelle håndtering av fordelingsregnskapet gir deg mer tid til andre ting!

Basert på registrererte målerverdier i boligen produserer Techem fordelingsregnskaper i form av avregningsvedlegg. Disse gjøres tilgjengelige for nedlastning via Techem Beboerportal. Alle aktuelle og historiske avregninger vil gjøres tilgjengelige i portalens arkiv funksjon. Techem kundeservice tar hånd om alle henvendelser vedrørende avregningen i etterkant. 

Mer informasjon og konkret illustrasjon av fordelingsregnskaper