Energimålere

Vi har et bredt utvalg av egenproduserte energimålere tilpasset for ulike behov. Ved å installere separate leilighetsmålere i hver enkelt leilighet og i fellesarealer sikres man at all energi forbundet med oppvarming av leiligheten blir nøyaktig registrert, og ikke minst rettferdig fordelt mellom beboere. Alle Techems energimålere leveres med integrert radiomodul for trådløs fjernavlesning og er godkjente i henhold til europeisk kvalitetsstandard. 

Nøyaktig registrering og avregning av forbruk gir anledning til å spare. Individuell måling kan generere besparelser på opptil 30 % av det totale energiforbruket.  

Techem tilpasser målerstrukuren etter individuelle forutsetninger, kontakt oss gjerne for en gratis, og uforpliktende befaring av deres bolig.