Avregning av elbilladestasjoner

Rettferdig fordeling av ladestasjonenes forbruk

Elbiler utgjør en økende del av bilparken i borettslag og sameier, dermed ser vi også et økt behov for avregning av ladestasjonenes strømforbruk. Med bakgrunn i dette kan Techem nå tilby avregning av ladestasjoner. 

Individuell måling og avregning av ladestasjonenes forbruk sikrer en rettferdig fordeling av strømregningen.

Kombinert avregning - Individuell måling av leiligheter og ladestasjoner

Techem kan tilby en kombinert avregningsløsning som inkluderer individuell måling og avregning av leiligheters vann- og energiforbruk og ladestasjoners strømforbruk. I vår kombinerte avregningsløsning presenteres fordelingen av forbruk og kostnader på en og samme avregning, hvilket sikrer en kostnadseffektiv administrasjon.

Trådløs fjernavlesning - enkel administrasjon

Strømforbruket generert fra individuelle ladestasjoner fjernavleses gjennom vårt system for fjernavlesning (TSS) og publiseres direkte i vår beboerportal.  

Kontakt oss gjerne for en gratis, og uforpliktende befaring.