Techem – en trygg samarbeidspartner

EUs Personvernforordning som omhandler databehandling og oppbevaring av personopplysninger trådte i kraft den 25. mai 2018.

Techem sørger naturligvis for at alle gjeldende krav for behandling av personopplysninger ivaretas.

Vi har utarbeidet en databehandleravtale, samt et dokument som omfatter vår policy og retningslinjer. Disse dokumentene er tilgjengelige via linkene i høyre marg på denne siden.  

Har du videre spørsmål kan du alltid kontakte oss.