Hva gjør vi i Techem? 

Vi bidrar til "grønnere" boliger

I Norge står eksisterende bygg for store deler av de totale CO₂-utslippene. Derfor er det uhyre viktig å innføre løsninger som reduserer vann- og energiforbruk på lang sikt. Individuell måling sørger for at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk. Dette er en mye mer transparent og representativ metode en kostnadsfordeling pr. kvadratmeter. Videre vil individuell måling gi oversikt over eventuelle varmetap og eventuelt overforbruk i fellerarealer eller garasje. Ved kombinerte bo- og næringsarealer vil det være særdeles gunstig å innføre måling, på den måten unngår man at forbruk generert i næringsarealet fordeles på den enkelte beboer.  

Les mer om våre produkter og tjenester

Vi tilbyr en helhetlig tjeneste

Techem har kundeservice i fokus og følger kundereisen fra start til slutt. Vi fungerer som rådgiver for våre kunder slik at de når sine mål. Vi bygger langsiktige kundeforhold basert på trygghet, åpenhet og solid fagkompetanse. Techem konsernethar i mer en 60 år levert systemer for individuell måling og avregning. Vi tilbyr produkter og tjenesteløsninger som generer energibesparelser og sørger for et bedre inneklima i leiligheter.

Vi er en totalleverandør, dette innebærer at vi hjelper våre kunder med alt fra rådgivning og prosjektering av målerstruktur ved nybygg, til avlesning og avregning av individuelt forbruk. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som er tråd med europeisk lovgivning (EED). 

Våre tjenesteløsninger er fleksible

Vi fokuserer alltid på å finne den beste løsningen for hver kundes utgangspunkt. Dette inkluderer en faglig vurdering og en gratis prosjektering av bygget. 

Vi leverer målere med åpne systemer - Open Metering System (OMS)

Techem tilbyr fleksible og åpne målesystemer. Vi ønsker at du som kunde skal ha frihet til å velge den tjenesteleverandøren som passer dere best. Den fleksible systemløsningen innebærer at du som kunde ikke trenger å låse deg til et proprietært system i 10 år ved å installasjon av individuelle målere. Ved å ta valget om å levere åpne systemer tar vi også en risiko da vi kontinuerlig må jobbe for å opprettholde trygghet og tillitt gjennom god kundeservice. Dette er noe vi motiveres av.

Våre egenproduserte målere gir driftsikkerhet

Gjennom egenproduksjon kan garantere driftsikkerhet i alle ledd fra produksjon til kundeservice. Våre målere er utviklet i henhold til europeisk kvalitetsstandard (MID). Med mer enn 60 års erfaring kan vi tilby velutprøvde produkter og tjenester. Vi er ledende leverandør av trådløs fjernavlesning (TSS) Dette innebærer at målere fjernavleses, forbruksverdier for den enkelte leilighet oppdateres så via våre portalløsninger.