Get closer. Think further.

Vårt løfte til deg

Uansett hvor forskjellige våre forretningsområder våre oppgaver enn kan være, så er alle våre gjerninger og handlinger bestemt av en klar retningslinje:

Get closer. Think further.

Vi ønsker et tett samarbeid med våre kunder
Det er med utgangspunkt i kundens behov og ønsker at vi utvikler service og løsninger som tilfredsstiller markedet for forbruksmåling.

Mye mer enn fordelingsregnskaper...
Våre løsninger er bærekraftige og vi tenker på å forenkle arbeidet for alle parter i forbindelse med forbruksmåling. Vi lever av tilfredse kunder. Våre løsninger er fremtidssikret og vi tilstreber alltid den beste løsningen for kunden.

Vi gir grobunn for et langvarig partnerskap. Vi jobber tett med våre kunder og deres eiendommer. Kun på denne måten kan vi tenke fremover og yte våre kunder service og løsninger av høy kvalitet.

Det er et løfte vi gir.