Hvorfor velge oss som leverandør? 

Techem leverer egenproduserte målere utviklet i henhold til europeisk kvalitetsstandard (MID). Med mer enn 60 års erfaring kan vi tilby velutprøvde produkter og tjenester. Vi er ledende leverandør av trådløs fjernavlesning (TSS) Dette innebærer at målere fjernavleses, forbruksverdier for den enkelte leilighet oppdateres så via våre portalløsninger. 

Garantert driftsikkerhet

Gjennom egenproduksjon kan garantere driftsikkerhet i alle ledd fra produksjon til kundeservice. 

En mer attraktiv og "grønn" bolig

I Norge står eksisterende bygg for store deler av de totale CO₂-utslippene. Derfor er det uhyre viktig å innføre løsninger som reduserer vann- og energiforbruk på lang sikt. Individuell måling sørger for at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk. Dette er en mye mer transparent og representativ metode en kostnadsfordeling per kvadratmeter. Videre vil individuell måling gi oversikt over eventuelle varmetap og eventuelt overforbruk i fellerarealer eller garasje. Ved kombinerte bo- og næringsarealer vil det være særdeles gunstig å innføre måling, på den måten unngår man at forbruk generert i næringsarealet fordeles på den enkelte beboer. 

Gjennomgang av boligens individuelle forutsetninger

Vårt salgsteam kommer gjerne på et uforpliktende møte og en kostnadsfri befaring av deres praktiske forutsetninger. 

Tilbud

På bakgrunn av befaringen sender vi et uforpliktende tilbud, med etterfølgende oppfølging. 

Målerbytte - Er deres målere over 10 år gamle? 

Vi kan gi deg et tilbud på både nyinstallasjon av målere og målerbytte. Vann- og energimålere bør skiftes etter 10 år, dette er for å sikre nøyaktig registrering og generell funksjonalitet. 

Les mer om våre produkter og tjenester