Krav om Individuell måling stipuleres gjennom EU direktiv

EU-kommisjonen har satt et mål om 20 % energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. For å nå dette målet er det blitt formulert et energieffektiviseringsdirektiv (EED) med bindende tiltak for alle medlemsland. Direktivet stiller krav om mer effektiv produksjon, distribusjon, forbruk og forvaltning av energi.

Det formelle kravet om individuell måling og avregning omtales i artikkel 9 av direktivet. I de fleste av EUs medlemsland er det pålagt å innføre individuell måling i alle boliger. Her kan du lese mer om artikkel 9 av Energy Efficiency Directive (EED)

Revidert direktiv – energibesparelser på 32,5 % innen 2030

Det overordnede målet med EED er å sørge for at  energi forvaltes mer effektivt slik at det generelle energiforbruket kan reduseres. Det reviderte direktivet som ble publisert i januar 2019 setter enda mer ambisiøse mål om energibesparelser. Medlemslandene forplikter seg nå til å oppnå besparelser på 32,5 % innen 2030.

Fremtiden er trådløs 

Den nye lovgivningen bekrefter også det vi allerede har slått fast - at fremtiden er trådløs. Du kan lese mer om fordelene ved trådløs fjernavlesning her. Direktivet stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027. Dermed vil manuell avlesning gå inn i historien. 

Følgende tidsfrister ble formulert i det reviderte direktivet: