Påmelding til informasjonskveld

Onsdag 20/4 kl. 17.30 - Hammersborg Torg 3 

Temaer for kvelden er følgende:

Hva går individuell måling og avregning ut på?

Hvordan kan dere som boligselskap redusere energikostnadene ved innføring av individuelle måling og avregningstjenester

 

Se film om konseptet her