Impressum

Ansvarlig

Techem Norge A/S
Dicks vei 10b
1366 Lysaker
Tlf.: 22 02 14 59

Daglig leder:
Kim Johannes Lein

Organisasjonsnummer: 992 327 669

Opphavsrett:

Opphavsretten til web-siden og rettighetene i innholdet tilhører Techem Norge A/S. Web-siden og web-sidens innhold må ikke kopieres, selges, distribueres eller på annen måte gjengis uten skriftlig tillatelse fra Techem Norge A/S.
Techem Norge A/S forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer på web siden og dets innhold og å stanse offentliggjøringen av web siden på internett eller begrense adgangen til web siden.

Logo:

Alle logo på denne web siden er beskyttet dersom ikke annet er oppgitt.