Techem og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 konkrete delmål som verdenssamfunnet i 2015 ble enige om å nå innen 2030. Bærekraftsmålene fungerer som et overordnet rammeverk for nasjonal og internasjonal politikk, dermed vil det også bestemme retningen for bedrifters arbeid. Norge spiller en sentral rolle i oppfølgingen av målene, da statsminister Erna Solberg er en av to ledere i pådrivergruppen for bærekraftsmålene.

Hvordan bidrar individuell måling til å nå bærekraftsmålene?

Techems visjon er å gjøre bygg grønnere og smarte, dette oppnår vi ved å levere produkter og tjenester som sørger for at vann- og energiressurser brukes mer effektivt. Ved å måle og avregne vann- og energiforbruk pr. leilighet vil hver enkelt beboer kunne påvirke både eget forbruk og kostnader. Dette gir økt bevisstgjøring, studier viser at forbruket reduseres med opptil 30 % etter innføring av individuell måling. På global basis innebærer dette også en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 7 millioner tonn. 

Visualisering av forbruk i portalløsninger for styrer og beboere

Via våre portalløsninger får kunder og samarbeidspartnere tilgang til forbruksdata, statistikk og grafer som gjør at de kan følge meg på eget forbruk. Via alarmfunksjoner i portalen kan man også overvåke forbruk og eventuelle avvik.

De bærekraftsmålene vi jobber aktivt med er beskrevet herunder.