Disclaimer - Ansvarsbegrensning

Informasjon gjengitt på denne web siden er kun tenkt som generell informasjon. Informasjonen på web-siden er forsøkt gjengitt så presist og oppdatert som mulig.

Informasjonen på denne web siden stilles til rådighet uten noen form for garanti og Techem Norge A/S er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader oppstått ved adgang til eller bruk av innhold fra denne web siden  uansett nøyaktigheten eller fullstendigheten av et slikt innhold. Dessuten kan Techem Norge A/S som eier av web siden uten varsel stanse offentliggjørelsen av web siden på internett. Techem Norge A/S fraskriver seg ethvert ansvar for og forbindelse til web siden dette gjelder også linker på siden.

Techem Norge A/S benytter utelukkende linker som en service, og opplysninger om en link til en gitt web side innebærer ikke at Techem Norge A/S støtter innholdet på siden.

Opphavsretten til web siden og rettighetene til innholdet tilhører Techem Norge A/S. Web-siden og web-sidens innhold må ikke kopieres, selges, distribueres eller på annen måte gjengis uten skriftlig tillatelse fra Techem Norge A/S.

Techem Norge A/S forbeholder seg retten til uten forvarsel å foreta endringer av web siden og dens innhold. Samt stanse offentliggjørelsen av web siden på Internett eller begrense adgangen til web siden. Techem Norge A/S fraskriver seg etthvert ansvar for enhver skade og etthvert tap, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjepart urettmessig trenger inn på web siden, herunder at tredjepart innhenter opplysninger ved urettmessig inntrenging på web siden. Techem Norge A/S fraskriver seg etthvert ansvar for enhver skade og etthvert tap, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gjør websiden tilgjengelig, inneholder virus eller annet skadeligt materiale.