Reduser forbruk og kostnader med opptil 30%

Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk. Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man selv bruker. Studier viser at forbruket synker med opptil 30% ved innføring av individuell måling. Dette har også innvirkning på de månedlige fellesutgiftene. Les mer om våre målere og tjenester her

Individuell måling belønner lavt forbruk med lavere fellesutgifter

I borettslag og sameier brukes ofte et sentralt varmeanlegg (vannbåren varme. eks. fjernvarme) til oppvarming av vann. Dette gjelder for både tappevann og gulv- og radiatorvarme. Hver måned sender leverandøren av vannbåren varme (Fortum, Skagerak e.l.) en faktura på totalforbruket til styret eller forretningsfører. Forbruket registreres på et felles abonnement for hele boligselskapet, og ikke via individuelle abonnement pr. beboer som for strømforbruket (AMS målere). Dermed er det styrets oppgave å fordele kostnadene på hver enkelt beboer. I mange tilfeller fordeles kostnadene pr. areal, dette tar ikke høyde for varierende forbruk i leilighetene. Analyser viser at ca. 15 % av boligene står for over 50 % av forbruket, dermed er de fleste tjent med å innføre individuell måling. 

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker 

Det høres sikkert banalt ut, selvfølgelig skal man bruke mindre energi, men det er fortsatt mange som ikke er bevisst på sine egne vaner. Ved å gjøre små grep i hverdagen kan man redusere både forbruk og kostnader. 

50 % reduksjon i forbruk klimagassutslipp innen 2030

Det er satt høye klimamål på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. FN har også formulert globale bærekraftsmål, disse fungerer som en felles global arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling. For at vi skal nå disse målene krever det at det innføres mer energieffektive tiltak i både bedrifter og private hjem. Du kan lese mer om hvordan Techem bidrar til FNs bærekraftsmål her.