Individuell måling reduserer vann- og energiforbruk med opptil 30 %

Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk. Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man selv bruker. Studier viser at forbruket synker med opptil 30% ved innføring av individuell måling. Les mer om våre målere og tjenester her

I borettslag og sameier brukes ofte et sentralt varmeanlegg (vannbåren varme. eks. fjernvarme) til oppvarming av vann. Dette gjelder for både tappevann og gulv- og radiatorvarme. Hver måned sender leverandøren av vannbåren varme (Fortum, Skagerak e.l.) en faktura på totalforbruket til styret eller forretningsfører. Forbruket registreres på et felles abonnement for hele boligselskapet, og ikke via individuelle abonnement pr. beboer som det gjøres for strømforbruket (AMS målere). Dermed er det styrets oppgave å fordele kostnadene på hver enkelt beboer. I mange tilfeller fordeles kostnadene pr. areal, dette tar ikke høyde for varierende forbruk i leilighetene. Analyser viser at ca. 15 % av boligene står for over 50 % av forbruket, dermed er de fleste tjent med å innføre individuell måling. 

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker 

Det høres sikkert banalt ut, selvfølgelig skal man bruke mindre energi, men det er fortsatt mange som ikke er bevisst på sine egne vaner. Ved å gjøre små grep i hverdagen kan man redusere både forbruk og kostnader. 

50 % reduksjon i forbruk klimagassutslipp innen 2030

Det er satt høye klimamål på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. FN har også formulert globale bærekraftsmål, disse fungerer som en felles global arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling. For at vi skal nå disse målene krever det at det innføres mer energieffektive tiltak i både bedrifter og private hjem.

Sparetips

Techems produkter og tjenester bidrar til å redusere de årlige CO₂-utslippene med 7 millioner tonn på verdensbasis. Til sammenligning indikerer tall fra SSB at det i 2018 var totalt 1,8 millioner tonn CO₂ utslipp i kategorien «energiforsyning» i Norge. Vi ønsker å hjelpe folk med å spare enda mer, derfor har vi herunder notert ned noen sparetips. 

Reduser innetemperaturen med 1-2 grader

Ved å redusere innetemperaturen med ett par grader i tiden fra november til og med mars, vil man fort kunne spare noen tusenlapper i året. Mange har det for varmt inne, det anbefales ikke å overstige 21 grader i rom som benyttes ofte. I rom som brukes mindre og i soverom anbefales det en temperatur på mellom 15 -18 grader. Det mest energieffektive er å holde en generelt jevn temperatur. For å sikre et godt inneklima er det også viktig å lufte. Dette bør gjøres i korte intervaller med vinduer på vidt gap, radiatorer bør i denne perioden være avstengt. 

Ta tak i vaner som genererer et unødvendig høyt vannforbruk

Det er en kombinasjon av ulike aktiviteter som leder til et høyt vannforbruk. Både vaskemaskin og oppvaskmaskin bruker mye vann. Videre er det mange som lar vannet renne unødvendig lenge, for eksempel når man pusser tennene eller forvasker tallerkener som skal i oppvaskmaskinen. Det går også med store mengder varmtvann ved dusjing. En ti minutters dusj med ca. 38 grader på vannet vil bruke mellom 100 og 150 liter med vann. Av dette er ca. 50 % kaldtvann og 50 % varmtvann. For å redusere dette forbruket kan man installere sparedusj, redusere lengden på dusjen og sist men ikke minst, redusere antall dusjer pr. dag. Du kan også justere temperaturen og vanntrykket. En annen ting man ikke alltid tenker på er å skru av vannet ved påføring av sjampo. 

Unngå lekkasjer og sørg for kontroll av fellesforbruket i borettslaget/sameiet

I flere tilfeller kan installasjon av vann- og energimålere avdekke store potensielle besparelser. Vår kunde Marienlyst Park boligsameie installerte individuell måling på tidligere umålte fellarealer, resultatet ble en kostnadsreduksjon på 33%. Dette er både et resultat av økt kontroll på forbruket og en økt bevisstgjøring blant beboere. Målerne leveres også med en integrert radiomodul. Dette gjør at forbruksverdier overføres til en kundeportal på daglig basis, dermed har man mulighet til å følge med på eget forbruk. Kundeportalen har også varslingsfunksjoner, hvilket gjør at avvik som lekkasjer kan utbedres med en gang. Et toalett som lekker kan koste deg tusenvis av kroner i helt unødvendig vannforbruk. Videre kan en cisterne som renner generere vannforbruk på opptil 400.000 liter rent vann i året (400 kubikkmeter).