Les mer om individuell måling

Reduksjon av vann- og energiforbruk med opptil 30%

Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk. Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man selv bruker. Studier viser at forbruket synker med opptil 30% ved innføring av individuell måling. 

Les videre om individuell måling her


Sparetips og informasjon om en mer effektiv bruk av ressurser

Individuell måling og avregning gir insentiver til sparing da man selv kan påvirke sine egne energikostnader. Dette fører ofte til en mer effektiv forvaltning av ressurser.

Les mer om hvordan du kan spare vann- og varme


Techems bidrag til FNs bærekraftsmål

Techems visjon er å gjøre bygg grønnere og smarte, dette oppnår vi ved å levere produkter og tjenester som sørger for at vann- og energiressurser brukes mer effektivt. Ved å måle og avregne vann- og energiforbruk pr. leilighet vil hver enkelt beboer kunne påvirke både eget forbruk og kostnader. Dette gir økt bevisstgjøring, studier viser at forbruket reduseres med opptil 30 % etter innføring av individuell måling. På global basis innebærer dette også en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 7 millioner tonn.

Les mer om bærekraftsmålene her

Verdens vanndag den 22. mars

Den 22. mars er Verdens vanndag. Temaet for årets markering er vann og klimaendringer, mer spesifikt å belyse effekten av vannmangel for både samfunn og miljø. På vanndagen understrekes vårt felles ansvar for å sørge for å redusere vannforbruket. Dette blir særlig aktuelt med tanke på den krisen verden nå befinner seg i. 

Les om verdens vanndag her