Sparetips

Ved enkle grep kan du redusere ditt eget vann- og energiforbruk og spare energi. En bevisstgjøring rundt forbruk på generell basis vil gagne miljøet og redusere dine energikostnader.  

Effektiv lufting 2 til 3 ganger pr. dag

Det anbefales å lufte 2/3 ganger daglig for et godt inneklima. Mange forbinder lufting med sløsing av energi, men med enkle grep kan du sørge for at lufting ikke påvirker energikostnadene. Slå av radiatorene og åpne alle vinduer på vidt gap. Det anbefales å ha gjennomtrekk i ca. 10 min. Deretter kan du skru på radiator igjen.

Sørg for at leiligheten er godt isolert

Det er viktig å sjekke at alle vinduer og dører er ordentlig isolerte, ellers risikerer man unødvendig varmetap. Ved å introdusere individuell måling i alle borettslagets leiligheter avdekker man fort om leiligheten eller bygget er dårlig isolert. 

Hold en jevn innetemperatur og ikke bruk radiator som tørkestativ

Det mest økonomiske er å holde en jevn innstilling på alle radiatorer i samme rom, det gir en mer effektiv oppvarming. NB! bruk aldri radiator til å tørke våte klær da dette vil føre til en markan økning i energiforbruket. 

Skru ned innetemperaturen

Romtemperaturen bør ikke overstige 21 grader, utgiftene øker med ca. 5-6% pr. grad. 15-18 grader anbefales i rom som ikke brukes ofte, dette gjelder også om natten eller hvis du er på reise.

Unngå at radiator tildekkes 

Radiatoren bør aldri tildekkes eller blokkeres av møbler og gardiner. Dette kan aktivere manipulasjonsikring og gjøre at måleren registrerer et høyere varmeforbruk.

 

 

Spar på vannet og følge med på lekkasjer

Vær bevisst på ditt eget vannforbruk og husk å skru av vannet ordentlig. Ved å installere individuell måling kan lekkasjer også avdekkes raskere. Lekkasjer som ikke utbedres raskt kan medføre høye ekstrakostnader, det kan generere et ekstra forbruk på opptil 100 000 liter pr. år.

Du kan lese mer om sparing og individuell måling her.

Senk temperaturen på natten

Ved å sett ned termostatventilen en time før du legger deg om kvelden vil du spare energi. Hvis du har vinduet åpent bør varmen skrues helt av for unngå unødvendig forbruk. Det er også viktig å lukke døren til soverommet slik at ikke resten av leiligheten også nedkjøles.