Sparetips

Ved enkle grep kan du redusere ditt eget vann- og energiforbruk. En bevisstgjøring rundt forbruk på generell basis vil gagne miljøet og redusere dine energikostnader.  

Effektiv lufting

Et godt inneklima forutsetter at det luftes daglig. Mange forbinder lufting med sløsing av energi, men med enkle grep kan dere sørge for at lufting ikke påvirker energikostnadene. Slå av radiatorene og luft med vinduene på vidt gap. Ved effektiv lufting i i ca. 10 minutter unngår man også at møbler, tak og vegger nedkjøles, dermed vil det heller ikke ha langsiktig innvirkning på romtemperatur. 

Tett igjen for luftlekkasjer 

Det er viktig å sjekke at vinduer og dører er ordentlig isolerte, ellers risikerer man unødvendig varmetap. Ved å introdusere individuell måling i leiligheten avdekker man fort om leiligheten eller bygget er dårlig isolert. 

Lufting av radiator 

Husk å lufte radiatorene med jevne mellomrom. Hvis det er flere radiatorer i samme rom er det mest økonomisk å sette alle radiatorene på samme temperatur. Dette vil gi mest effektiv oppvarming. NB! bruk aldri radiator til å tørke våte klær da dette vil føre til en markan økning i energiforbruket. 

Strategisk styring av varmeforbruk

Romtemperaturen bør være mellom 20-22 grader. Det er påvist at energikostnader reduseres med 5-6 prosent per grad. Videre anbefaler vi å sette ned romtemperaturen til 15-18 grader i rom som ikke brukes ofte og når man er på reise. Ved å innføre systemer for temperaturstyring holder man styr på forbruket uten at det går utover komfort. 

Unngå at radiator tildekkes 

Radiatoren bør aldri tildekkes eller blokkeres av møbler og gardiner. Dette kan aktivere manipulasjonsikring og gjøre at måleren registrerer et høyere varmeforbruk.

 

 

Spar på vannet

Vær bevisst på ditt eget vannforbruk og husk å skru av vannet ordentlig. Kran- eller toalett lekkasje kan generere et ekstra forbruk på 10 liter vann per dag. Ved å installere individuell måling kan lekkasjer raskt avdekkes. Det er viktig at en lekkasje raskt utbedres da dette fort medfører høye ekstrakostnader. 

Senk temperaturen på natten

Ved å sett ned termostatventilen en time før du legger deg om kvelden vil du spare energi. Hvis du har vinduet åpent bør varmen skrues helt av for unngå unødvendig forbruk. Det er også viktig å lukke døren til soverommet slik at ikke resten av leiligheten også nedkjøles.