Avregning av ditt vann- og energiforbruk

Techem utarbeider et fordelingsregnskap for hele boligselskapet. Avregningen gjøres tilgjengelig for nedlastning gjennom Techem Beboerportal. Det produseres et separat avregningsvedlegg til hver enkelt beboer. 

Fordelingsregnskapet tar for seg generelt og individuelt forbruk av vann, varme, elektrisitet, og gass. 

På avregningsvedlegget vil det fremgå om du skal ha tilbakebetalt penger eller må etterbetale utgifter i forhold til kontoavregningen til boligselskapet. 

NB! Vi avregner ikke forbruket - vi viser kun fordelingen av forbruket til de ulike beboerne i selskapet. Fakturering og innbetalinger gjøres via boligselskapets forretningsfører. 

På baksiden av avregningsvedlegget finner du en forklaring på fordelingen av utgiftene.