Techem Norge AS

Techem har siden 1952 levert markedsledende totalløsninger for individuell måling og avregning av vann- og energiforbruk. Individuell måling sørger for at du kun betaler for ditt eget forbruk.  Det er påvist at en installasjon av målere på leilighetsnivå kan redusere det generelle energiforbruket med opptil 30 %. 

Vårt produkttilbud omfatter leveranse og installasjon av radiatorvann, og energimålere. Alle våre målere er utstyrt med radiosender for trådløs fjernavlesning. Videre tilbyr Techem følgende tjenester: 

  • Kostnadsfri prosjektering.
  • Trådløs fjernavlesning av målerverdier og presentasjon av aktuelt forbruk via portalløsninger (TSS).
  • Kundeservice og avregningtjenester.
  • Generell drift av målerinstallasjonen.

Utforming av tjenesteproduktet tilpasses den individuelle kundens behov.

Techem AS består i dag av 3420 ansatte i 22 land. Vi har for øyeblikket over 50 millioner målere fordelt på over 10 millioner boliger i Europa. Vi tilbyr innovative løsninger med fokus på effektiv service og fremtidssikrede kvalitetsprodukter, utviklet etter Europeiske bestemte MID standarder, og i tråd med EUs energieffektivitetsdirektiv (EED).

Lurer du på hva individuell måling innebærer? Se våre 2 introduksjonsfilmer her!