Rettferdig fordeling av vann- og energikostnader

Techem leverer produkter og tjenester som sørger for en individuell måling og avregning av ditt faktiske forbruk, dermed sikres både du og naboen en rettferdig fordeling. 

Bevisstgjøring rundt forbruksvaner

Individuell måling skaper bevisstgjøring rundt forbruksvaner og økt fokus på forvaltning av ressurser. Vi ønsker å gi deg motivasjonen til å endre egne vaner. Studier bekrefter at individuell måling reduserer det generelle forbruket med opptil 30%.